Andrej

Stůl vznikl na téma Odpad a jeho dopad. Materiál, ze kterého jsem vycházela, je odkazem na globální produkci nadměrného množství odpadu, který nelze opakovaně využít. Použila jsem ke zhotovení nového deskového materiálu účtenky. Vylisovala je s vodou, čímž jsem docílila zajímavé struktury. Na samotnou desku je použito 12 622 účtenek, což je 6,311 kg směsného odpadu.

2020
Autor: